ISBN-4

Posted by evilfluffy on Listopad 08, 2011
aktualności

Kolejne wpłata setek funtów i jest nadzieja przyśpieszonego trybu 3 dni (który nie przeszkadza wcześniejszej drodze reklamacji i nawet z nią nie koliduje).
W szczegółach:


Dear …

Thank you for your application. Should we have any queries we will be in contact, otherwise you should receive your ISBN allocation within 3 working days.

Kind Regards

ISBN and SAN Adviser
… 


P.S. Polskie nadanie ISBN dalej czeka na 2 miesięczne postępowanie przepracowanej Poczty Polskiej, która to najprawdopodobniej zagubiła paczkę listów. Dopiero po tych wydarzeniach i z odpowiednimi kwitami, w przeciągu kolejnych 3 miesięcy będzie można prawnie rozważyć reklamację i wtórnie nadać numer.     Dlatego się nie dziwię że w Polsce proces wydawania liczy się w latach.

Comments are closed.