24 godziny w zegarze 12 AM/PM

Posted by evilfluffy on Marzec 24, 2012
aktualności

Przeliczać 24 godziny na zegar 12 am/pm

Zdarza się. Pamiętam, że takie przeliczanie ciągle się pojawiało w krainie imigrantów… więc zamieszczam podpowiedź.

Dzień w dwóch połówkach, po Cow-boy’sku podzielone strzałem (burgera i frytek) w południe.  Wówczas następuje zmiana z AM w PostM. Aż do wampirskiej północy gdzie znowu zaczyna się AM – am-am.

a więc podpowiedź czasu przedstawiam w przykładach tak:

0
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
0
12 am
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AM z łac. ante meridiem – „przed
południem”
pm albo PM /p.m. /P.M. – z łac. post meridiem
-„po południu”
Od północy do południa Od południa do północy
Od 0:00 do 11:59 Od 12:00 do 23:59

Kwadrans po pełnej godzinie w tabeli wygląda tak

24h 00:15 01:15 02:15 ..:.. 11:15 12:15 13:15 14:15 ..:.. 23:15 00:15 01:15
12 am pm 12:15 AM 1:15 AM 2:15 AM ..:.. AM 11:15 AM 12:15 PM 1:15 PM 2:15 PM ..:.. PM 11:15 PM 12:15 AM 1:15 AM

*nowy dzień :]

 (ang. Quarter past ..:)

24h 12AM/PM 24h 12AM/PM
00:15 12:15 AM
01:15 1:15 AM 13:15 1:15 PM
02:15 2:15 AM 14:15 2:15 PM
03:15 3:15 AM 15:15 3:15 PM
04:15 4:15 AM 16:15 4:15 PM
05:15 5:15 AM 17:15 5:15 PM
06:15 6:15 AM 18:15 6:15 PM
07:15 7:15 AM 19:15 7:15 PM
08:15 8:15 AM 20:15 8:15 PM
09:15 9:15 AM 21:15 9:15 PM
10:15 10:15 AM 22:15 10:15 PM
11:15 11:15 AM 23:15 11:15 PM
12:15 12:15 PM 00:15 12:15 AM
01:15 1:15 AM 02:15 2:15 AM

P.S.  Północ i Południe w pewnych regionach używane są z godziną dla większej precyzji czyli  …spotkanie  dosłownie o 12 w Północ i 12 w Południe. (ang. „12 Midnight” and „12 Noon”). Jednak aby nie było pomyłki prościej zapytać o podanie czasu z jedną minutą przed lub po.  (np. 11:59 am  albo  12:01 pm).

źródło powtórzenia wiedzy o godzinach: 1

Comments are closed.